• Home
  • /Nieuws
  • /Uiteindelijk deden 700 bovenbouwleerlingen mee aan de toetsen Begrijpend Lezen Fries

Uiteindelijk deden 700 bovenbouwleerlingen mee aan de toetsen Begrijpend Lezen Fries

Vanwege het succes in april/mei 2015 werd besloten om een tweede pilotronde te organiseren in mei/juni daaropvolgend. Zo’n 200 extra leerlingen hebben meegedaan. Zo komen we op een uiteindelijk aantal van 700 leerlingen, verdeeld over de groepen 6, 7 en 8. Zo’n 30 Friese basisscholen in totaal hebben meegedaan in 2015.

Het voordeel van de toetsen is dat ze digitaal zijn. Scholen krijgen inloggegevens voor hun leerlingen en een handleiding voor het inloggen. Daardoor zijn de toetsgegevens makkelijk te verzamelen. De scholen hoeven zelf geen toetsgegevens terug te sturen, want de gegevens komen automatisch in het systeem.

Jurjen Kingma

Drs. Jurjen Kingma is taalkundich ûndersiker by it lektoraat Frysk en Meartaligens oan de hegeskoallen NHL en Stenden yn Ljouwert. Hy is projektlieder foar it dielprojekt: Toetsen Lêsbegryp.