• Home
  • /Nieuws
  • /Nieuwe teksten worden geselecteerd voor aanstaande toetspilot

Nieuwe teksten worden geselecteerd voor aanstaande toetspilot

Van 14 maart t/m 15 april vindt er weer een nieuwe toetspilot plaats voor het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zal dit een maand eerder plaatsvinden via het lesprogramma Searje36 van de Afûk. De toetsen in deze pilot krijgen voor een deel weer nieuwe teksten met vragen. In de afgelopen tijd zijn er een boel nieuwe teksten verzameld. Deze teksten worden nu bekeken, en de meest geschikte worden uitgezocht. Alle leerjaren krijgen een eigen toets: g5, g6, g7 en gr8. En voor klas 1 komt er een vmbo-toets en een havo/vwo-toets. Voor al deze 6 toetsen worden elk 3 teksten geselecteerd: één fictietekst, één informatietekst, en één interviewtekst. Als de teksten voor een toets eenmaal vastgelegd zijn, wordt er begonnen aan het schrijven van de tekstbegripsvragen.

Jurjen Kingma

Drs. Jurjen Kingma is taalkundich ûndersiker by it lektoraat Frysk en Meartaligens oan de hegeskoallen NHL en Stenden yn Ljouwert. Hy is projektlieder foar it dielprojekt: Toetsen Lêsbegryp.