WAT IS GRIP?

Taalonderwijs in Friesland is in principe altijd meertalig onderwijs. Fries en Engels zijn verplichte onderdelen binnen het reguliere taalonderwijs in Friesland. Alle p.o.- en v.o.-scholen moeten een visie en beleid ontwikkelen op het gebied van integraal meertalig onderwijs. Om de ontwikkeling van kinderen beter te volgen, worden de evaluatie-instrumenten dan ook afgestemd op deze drie talen.

DOE MEE

Grip is van en voor de scholen! Het toets- en evaluatiesysteem moet naadloos aansluiten bij de behoefte van de scholen. Daarom worden scholen voor basis- en voorgezet onderwijs ook preventief betrokken bij de ontwikkeling van de verschillende instrumenten. Uw reactie en mening vormen een welkome inbreng bij de toetsontwikkeling en het implementatieproces.

Blog

Observeren van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid in het VO
10-06-2016 – Als vervolg op de ontwikkeling van een reeks observatie-instrumenten voor de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs, hebben onderzoekers van het Lectoraat Taalgebruik en Leren van de NHL dit schooljaar samen met enkele docenten Frysk verder gewerkt aan de uitbreiding van het instrumentarium voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lês fierder >>

Agenda